e-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter uygulamasından yararlanmak ve başvuru yapmak için mükellefin mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika edinmesi gereklidir. İnternet ortamında başvuru gerçekleştirmek için http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterElektronikBasvuruRehberi.pdf adresindeki rehberden faydalanabilirsiniz.

e-Defter uygulamasından yararlanmak için 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığın’dan uyumluluk onayı alan uygulamalar kullanılmalıdır. Uyumlu uygulamalar listesine http://www.edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html adresinden erişebilirsiniz.

Edoksis, e-defter uygulamasını bulut hizmet yapısında sunarak;

  • Mükellef için defter oluşturulmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda berat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
  • Mükellefin alt yapı gereksinimini ortadan kaldırır.
  • E-defter kayıtlarını saklayarak, arşivleme ihtiyacını karşılar.
  • Esnek entegrasyon yöntemleri ve manuel defter yükleme imkanı sağlar.
  • Yerel sisteminde uyumlu bir uygulama ile oluşturulmuş defterlerin güvenli bir şekilde saklanması için arşivleme hizmeti sağlar.

Edoksis e-Defter hizmetine başvurmak için;

Başvuru Formu