e-Fatura

Veri formatı ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve fatura alış verişinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden gerçekleştirilen fatura uygulamasıdır. VUK gereği bir faturada bulunması gereken unsurlar e-fatura için de geçerli olmakla birlikte, e-fatura yeni bir belge türü değildir ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-fatura ile ilgili düzenlemeler ve yararlanma koşulları veya zorunluluklar, 397, 416 ve 421 sıra no’lu VUK tebliğlerinde bulunmaktadır. Güncel tebliğ ve mevzuatlara www.efatura.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

e-Fatura uygulamasına başvuru için öncelikli olarak KAMU SM’den Mali Mühür edinilmesi gerekmektedir. Bu sayede www.efatura.gov.tr üzerinden mükellef firmalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvuru, e-fatura uygulamasından yararlanma yöntemlerine göre yapılır.

E-fatura uygulamasından yararlanma yöntemleri aşağıdaki gibidir;

e-Fatura GİB Portal Yöntemi:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresi üzerinden sunduğu internet tabanlı ücretsiz bir servistir. Fatura kesme fonksiyonalitesi, aylık toplu fatura yükleme limiti, gelen ve giden faturaların arşivlenmemesi gibi kısıtlar bulunmaktadır. Dolayısıyla çok az sayıda aylık fatura hacmi olan ve faturaların arşivlenmesi için kendi imkanlarını kullanacak mükellefler için daha uygun olan bir yöntemdir. Ancak ücretsiz ve standart bir hizmet olarak faydalanma koşulu yoktur, tüm mükellefler diledikleri halde faydalanabilirler.

Entegrasyon Yöntemi:

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura merkezi sistemine mükellef firmanın bilgi işlem sistemlerinin (e-fatura uygulamasının) doğrudan bağlantı kurması esasına dayanmaktadır. Mükellefler bu yöntemde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine 7/24 bağlantı sağlamalıdır. Aynı zamanda yine idarenin belirlemiş olduğu şartlarda Bilgi İşlem Sistemleri (BiS) Raporunu sunmalı ve ilgili koşulları sağlamalıdır. Bu yöntemde de gelen ve giden faturaların arşivlenmesi mükellef sorumluluğunda olacaktır. Aynı şekilde; sistem testlerinin yapılması ve sistemin 7/24 çalışabilirliği mükellef sorumluluğundadır. Testler sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın onayı ile kullanım başlatılabilir. Test süreçleri de göz önüne alınarak başvuru ve canlı kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir.

Özel Entegrasyon Yöntemi:

VUK 421 sıra no’lu tebliğinin yayınlanması ile birlikte genel işleyişe dahil edilmiş olan “Özel Entegratör” üzerinden hizmet almaya dayalı yöntemdir. Özel Entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel entegrasyon izni almış olan kurumdur. Özel entegrasyon izni almış olan kurumlar listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html adresinden ulaşılabilir. Özel entegrasyon yönteminde mükellef firmaların sistemlerinden çıkan faturalar özel entegratör üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura merkezine iletilir ve mükellefe gönderilmiş olan faturalar da özel entegratör tarafından merkezden çekilerek mükellefe iletilir.

Edoksis, özel entegrasyon kapsamında hizmet sunmaktadır. Edoksis’in sağlamış olduğu hizmetler sayesinde;

  • Mükellefin yerel muhasebe sistemleri ile entegrasyon sağlanır ve mükellef uygulaması dışında bir sistem kullanmak zorunda kalmadan fatura gönderip alabilir hale getirilir,
  • Web servisleri üzerinden esnek entegrasyon yöntemleri sunulur. Hem ham veri üzerinden hem de UBL formatında veri alımı gerçekleştirilebilir.
  • Mühürleme, Özel Entegratör yetkisiyle Bimsa tarafından yapılır. Mükellefin mali mührüne başvuru süreçleri sonrasında bir daha ihtiyaç duyulmaz (işleyişte mükellef mali mührünün kullanılmaması, mükellefin mali mühür edinme zorunluluklarını değiştirmez).
  • Gelen ve giden faturalar saklama yetkisi kapsamında Bimsa tarafından mükellef için saklanır ve arşivlenir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından saklama yetkisi olan kurumlar listesine ilgili adresten erişebilirsiniz http://www.efatura.gov.tr/efaturasaklamaiznialanlarinlistesi.html .
  • Edoksis web serviceleri ücretsiz olarak tüm entegrasyon yapılacak olan uygulamalara sağlanır. Ayrıca pek çok ERP için “tak kullan” hazır entegrasyon yapıları ve konnektörler sunulmaktadır.

e-Fatura Özel Entegrasyon yöntemine Edoksis üzerinden başvurmak için;

Başvuru Formu

Tüm başvuru yöntemleri ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu rehbere aşağıdaki adresten erişebilirsiniz;

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu.pdf