e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak kılavuzlara uygun olarak Edoksis e-İrsaliye uygulaması hazırlanmaktadır, yasal kullanım ile ilgili tebliğ yayınlanması sonrası hizmete açılacaktır.

Mevcut uygulama kılavuzlarına göre e-irsaliye kullanımı e-fatura gibi uygulamaya geçmiş olan mükellefler arasında kullanılmaya başlanacaktır.