Edoksis Fatura Yönetimi

Gelen e-Faturaların kağıt çıktı alınmasına, e-posta üzerinden gönderimlerin yapılmasına gerek olmaksızın şirket için onay süreçlerinin yönetilmesine yönelik çözüm.

Fonksiyonlar;

  • Gelen e-faturaların kurallara göre otomatik  dağıtımı veya muhaberat havuzu üzerinden iş atama olarak yönlendirilmesi,
  • Hiyerarşik yapıda, kompleks kural oluşturma. Parametrik veriler veya serbest metin içi arama kriterlerine göre mantıksal operatörler vasıtasıyla ayırıştırma yapma.
  • Onay akışına ek doküman ekleme imkanı.
  • Fatura onay süreçlerinin şirket içindeki akışının takibi ve izleme.
  • Onay akışından geçen faturaların, ERP sistemlerine aktarım imkanı.