E-Defter

e-Defter Nedir ?

e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemelerdir.

e-Defter ‘den kimler yararlanabilir ?

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olan gerçek kişi mükellefler
 • 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip ve Mali Mühür temin etmiş olan tüzel kişi mükellefler
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edenler
 • Onaylı yazılıma sahip olan mükellefler
 • www.edefter.gov.tr adresinden başvuru sürecini tamamlayan mükellefler

e-Defterin Faydaları

 • Kağıt ve kartuş masraflarının ortadan kalkması
 • Arşivleme maliyetlerinde azalma
 • Operasyonel tasarruflar (İşgücü ve zaman)
 • Defter maliyetlerinin ortadan kalkması ( Defter,Ciltleme,Noter v.s.)
 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
 • Denetim kolaylığı